Skip to content

0-ST MAJANI 1.SAMM

ehk idee kujunemine

Mul on kindel plaan oma elamine ja töökoht maale rajada. Olemas on vaarisa-ema talukoht koos kivihunniku (kunagi kokku lükatud hoonete vundamendid), põllu ja metsaga, aga puudub näiteks kaev ja elektriühendus. Nii et on lõpmata head võimalused enda soovide järgi luua 0-st võimalikult ökoloogiline, ökonoomne, lihtsalt hooldatav, off-grid (võrguühenduseta/liitumiseta) elumaja koos väikse ürituskorraldus keskusega oma laagrite ja ürituste korraldamiseks. Jagan oma protsessi samm-sammulist kirjeldust. Kel huvi saab lihtsalt kaasa elada või ammutada ideid ning miks mitte ka omal vastutusel mõnda sammu ise järgi proovida.

Plaanid

Algselt keskendun oma kodu rajamisele ja seejärel väikse ürituskorralduse keskuse loomisele. Pikemas plaanis on soov kasutada ka hetkel välja renditud põllumaad endale vajaliku kasvatamiseks ja/või kujundada saadud toorainest oma tooteid, kasutada maad mesinduseks või mõne looma kasvatamiseks (näiteks kanade) ja/või väärindada metsi ja kasutades neid näiteks loodusturismiks. Koht on suur, seal on palju potentsiaali ja minu jaoks võimalus ka palju uut õppida ja kogeda. Proovin ehituse juures kasutada võimalikult looduslikke materjale nii sees kui ka väljas (kergbetoon blokke, savi, puitu, pilliroogu, põhku, klaasi, metalli jne, samuti juba olemas olevat materjali). Soovin majad luua isetegemise käigus koos pere, sõprade ja hiljem keskuse ehitamisel kaasata ka huvilisi töötubade ja talgude kaudu. Hoolimata sellest, et ehitus on natuke võõras, siis juba on olemas koht, suhteliselt vabalt puitmaterjali ja ka tutvuses mitmeid ehitusvaldkonnaga seotud inimesi. Tuleb vaid julgelt abi küsima õppida..

Mis täpselt sellest kõigest realiseerub ja mis kujul, seda näitab aeg! Mina olen igatahes valmis tegema esimesi samme!